OSOBY  i  INSTYTUCJE  WSPIERAJĄCE  IDEĘ  UTWORZENIA MUZEUM  HISTORYCZNEGO na ZAMKU  PIASTOWSKIM  w  LEGNICY


LEGNICA

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W LEGNICY           

          

           


Aluk-Rowiński Adrian – prawnik, ekonom., miłośnik historii, koneser sztuki, „EUKANA” 
Babuśka Adam – Starosta Legnicki, miłośnik historii
Baran Zbigniew – prezes spółki „Modernbud” w Legnicy
Bednarz-Woyda Bolesław – podróżnik, eksplorator, miłośnik książek i muzyki

Bryniarski Arkadiusz – Bractwo Rycerskie Ziemi Legnickiej w Legnicy
Cieszyński Zbigniew – mecenas, miłośnik historii
Ciosmak Grażyna – pedagog, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Legnicy
Czudowska Dorota – lekarz, polityk, senator RP
Dąbrowski Stanisław – prof. dr hab. historyk, organizator i były wieloletni Rektor PWSZ w L-cy
Drozd Piotr –  miłośnik historii i sztuki, myśliwy
Fijałkowski Grzegorz – artysta plastyk, rysownik, malarz, grafik, miedziorytnik
Gargaś Grzegorz – pedagog, Dyrektor SP Nr 9 w Legnicy
Gretschel JürgenPrzewodniczący DFK Niemieckie Tow. Społeczno – Kulturalne w Legnicy
Kot Elżbieta – przewodnik turystyki, Biuro Pielgrzymkowo -Turystyczne „Elżbieta” w Legnicy
Kowalak Czesław – historyk, pedagog, regionalista, publicysta, wicekanclerz WSM w Legnicy
Krakowski Edward – miłośnik historii, kolekcjoner  firma KRAKMET w Legnicy
Kraska Zbigniew – historyk sztuki, Dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy
Ksiądzyna Benedykt – Dyrygent Legnickiej Orkiestry Symfonicznej, Prezes Tow. Pro Sinfonica
Kułak Henryk – inicjator idei, artysta plastyk, brązownik, heraldyk, konserwator PASP
Kurzeja Zdzisław – historyk sztuki, były Wojewódzki Konserwator Zabytków
Madej Robert – pasjonat historii i sztuki, kolekcjoner
Malorny Ewa – przewodnik turystyki, miłośnik historii, członek PTTK
Martula Grażyna – metalurg, twórca, koneser sztuki
Miękus Tomasz – etnolog, pokazy historyczne – Odział Piechoty Najemnej
Mosiołek Paweł – prawnik, grotołaz, taternik, turysta, współzałożyciel stowarzyszenia, Fundacja „INOVATE”
Niemiec Piotr –  architekt Pracownia Architektoniczna NMC  S t u d i o
Nita Helena – były pedagog, nauczyciel, org. i opiekun koła PTTK w SP Nr 1  Legnica
Nowakowska Krystyna – dr  historyk sztuki, były wieloletni pracownik Muzeum Miedzi w L-cy
Piaskowski Roger – historyk sztuki, malarz, publicysta, animator, pedagog PWSZ w Głogowie
Pisarski K. Ryszard – prof. dr hab. inż. Rektor PWSZ  im. Witelona w Legnicy
Potycz Stanisław Andrzej – mecenas, Przew. Kapituły Stow. Henryka Pobożnego w Legnicy
Ratajczak Andrzej – architekt  ARCHI  TEC  STUDIO, miłośnik sztuki, kolekcjoner
Rocznik Michał – historyk, pedagog II LO w Legnicy, współzałożyciel stowarzyszenia,
Rollauer Tadeusz – były dziennikarz, publicysta, redaktor „Szkiców Legnickich”
Rowińska Eugenia Renata – zasłużony księgarz, miłośnik historii, sztuki i turystyki
Sacherski Adam – miłośnik historii, Pracownia Płatnerska „LORENZ” w Legnicy
Słowiński Romuald – miłośnik historii, żeglarz
Sokołowski Tomasz –  pokazy historyczne – Odział Piechoty Najemnej
Stasiak Janina – historyk sztuki, krytyk sztuki, były pedagog
Stępień Adam – politolog, germanista, miłośnik historii, kolekcjoner
Stępień Zbigniew – pierwszy Prezes Stow. Filokartystów, kolekcjoner, miłośnik sztuki
Szetelnicki Wacław – dr historii, edytor, wykładowca PWSZ, Przew. Rady Miasta
Szklarz Stanisław –  absolwent Szkoły Rzemiosł Artystycznych -Stolarstwo Art.
Szmygiel  Janusz – art. obróbka metali, prace konserwatorskie i rekonst. – ARTMETGLIN
Szuba Jerzy –   miłośnik sztuki, twórca kolekcji grafik i karykatur
Szydłowska-Szczecińska A. – pisarka, dziennikarka, była red. nacz. „Konkretów” i „Gazety Legnickiej”
Szymański Czesław – miłośnik historii, właściciel firmy handlowej
Święcińska Stella – pedagog i Dyr Zespołu Szkół  Tech. i O  im. Henryka Pobożnego w Legnicy
Trawnik Antonina – Prezes Towarzystwa Miłośników
Welter Mariola –  przewodnik turystyki, Biuro Turystyczne i Przewodnickie „Welter”
Wędzina Dariusz –  historyk sztuki, wykładowca PWSZ i Dyrektor  ALO przy PWSZ w Legnicy
Wiercińska Krystyna – pedagog, socjolog, wieloletni prezes, Honorowy Prezes TPN
Wierzbicki Adam – miłośnik historii, radny, żeglarz i pasjonat turystyki
Wira Artur –  Dyrektor SP Nr 4  im. Włodzimierza Puchalskiego w Legnicy
Wiśniewska Dorota – grafik komputerowy, miłośnik historii
Wiśniewski Edward – krajoznawca, Instruktor Przewodnictwa PTTK, edytor
Wiśniewski Jarosław – miłośnik historii, właściciel drukarni PROGRAPHIC
Witek Beata – Prezes PTTK w Legnicy, wicedyrektor SP Nr 19 w Legnicy
Wolszczak Maria – była antykwariusz, biegły sądowy w zak. jubilerstwa i kamieni szlachetnych
Zajko -Minkiewicz Krystyna – pedagog, Prezes Stow. Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej
Zdziech Henryka – prawnik, Główny Specjalista Ogrodów Miejskich UM Legnica
Zyga Arkadiusz – prezes Klubu Sportowego Ekonom, firma geodezyjna GLOB-GEO s.c.

WARSZAWA

        
  
      

Badach  Artur – dr historii sztuki, Kier. Ośrodka Sztuki Zamku  Królewskiego w Warszawie
Buźniak Tomasz – historyk sztuki, Główny Konserwator Zamku Królewskiego w  Warszawie
Czuba Mariusz – z-ca dyr. Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie
Gliński Piotr Tadeusz – socjolog, polityk, profesor, wiceprezes Rady Ministrów, minister MKiDN,
przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów.
Górzyński Sławomir – dr hab. prof. UO, Prezes Pol. Tow. Herald., Red. Nacz. Wyd. DiG
Jaskanis Paweł – hist. sztuki, archeolog,  Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Majewski Piotr – prof. UKSW dr hab., dyr. Narodowego Instytutu Muzealnictwa i OZ
Matuszewski Roman – Główny Inwentaryzator Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Melak Andrzej Józef – współzałożyciel i Prezes Komitetu Katyńskiego, poseł na Sejm RP
Miziołek Jerzy – prof. dr hab. Dyrektor Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego
Mrozowski Przemysław –  dr hab. hist. sztuki, hist., wiceprezes PTH, Dyr Zamku Król. w W-wie
Perepłyś Piotr – artysta plastyk, architekt wnętrz APAiW, pedagog m.in. ASP w Warszawie
Płomiński Krzysztof – Ambasador tytularny, doradca dyplom. KIG, Cz. Rady Amb. EA Dypl.
Sellin Jarosław Daniel – historyk, pedagog, polityk, sekretarz stanu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Stachurski Kazimierz – historyk sztuki, Kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie
Szczęsny Ryszard – dr geologii, Dyrektor Muzeum Ziemi – Polska Akademia Nauk
Wawrzyniak Andrzej –  dr orientalistyki, były dyplomata, twórca Muzeum Azji i Pacyfiku
Wojnarowski Antoni Janusz – artysta malarz
Żyśko Jolanta  – dr hab. Rektor Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie

WROCŁAW

         
          
     

Białek Edward – prof. dr hab. germanista Uniwersytet Wrocławski
Bereźnicki  Zbigniew – rzeźbiarz, kolekcjoner, miłośnik sztuki, globtroter
Cencora  Arkadiusz – historyk i kulturoznawca  Uniwersytet Wrocławski
Chorowska Małgorzata – prof. dr hab. inż. arch. Katedra Hist. Arch. Sztuki i Tech. P Wr.
– promotor pracy dyplomowej inż. arch. J. Szewczyk pt. „Muzeum na zamku w Legnicy”
Domański  Ludomir – publicysta, pedagog Wyższa Szkoła Rzemiosł Art. RAMY
Derwich  Marek – prof. dr hab. Instytut Historyczny UWr. Prezes Tow. Miłośników Historii
Dunaj Jadwiga  –  Polsko-Czeskie  Towarzystwo Naukowe – Uniwersytet Wrocławski
Eysymontt Rafał – dr hab. prof. UWr. Instytut Historii Sztuki we Wrocławiu
Gładkiewicz Ryszard – dr hist.UWr. Przew. Zarządu Polsko-Czeskiego Tow. Naukowego
Górny Marek – dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego – Instytutu Historycznego
Hadaś Krzysztof – hist. sztuki, PRACOWNIA  WITRAŻY „HADAŚ GLASS DESIGN”
Jagiełło Zdzisław – prof. nadzw. dr hab. historyk, PWSZ w L-cy, były rektor WSH

Jujeczka  Stanisław – dr historii, Instytut Historii Uniwersytet Wrocławski
Juzwenko Adolf – dr historii, Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Karpeta Piotr – chórmistrz, śpiewak, Dyrektor Wrocławskich Kameralistów CMW
Klemontowski Kazimierz – dr – geografia, turystyka,  Dziekan WS Handlowa
Len Ryszard – hist. sztuki, były Dyr Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, prac. UWr.
Łagiewski Maciej – dr historyk sztuki, Dyrektor Muzeum Miejskiego we Wrocławiu
Łuczyński Romuald M. – dr hab. historyk, prof. WSBank., Red. Nacz.Wyd. „SUDETY”
Mazurski Krzysztof R. – prof. dr hab. WS Zarządzania – Katedra Turystyki
Nowak  Romuald – dr historyk sztuki, Dyrektor Muzeum Panorama Racławicka we Wrocławiu
Pietraszko Emma – konserwator sztuki – malarstwo po Akad. Sztuk Pięknych w Krakowie
Podedworny Witold – pasjonat historii, Oficyna Wyd. „ATUT Wyd. Oświatowe
Radosz Ireneusz –  metaloplastyk, mistrz rzem. art. ZAKŁAD KONSERWACJI  ZABYTÓW
Stadtmuller Kajetan – absolwent ASP, witrażownictwo – GALERIA  TIFFANYURSTA
Strecker Krzysztof – Przew. Konwentu Polsko-Polonijnego Klubu Międzyn. Współpr. Gosp.
Stoces Dariusz –  historyk sztuki, rzeczoznawca zabytków ruchomych „DAES” – antyki
Szewczyk Joanna –  inż. arch. praca mag. pt.: „Muzeum na  Zamku w Legnicy” Politechnika Wrocławska
Szumiński Andrzej – artysta plastyk (sztuka użytkowa w architekturze wnętrz)
Widerski Waldemar – kolekcjoner malarstwa, rzeźby i stylowych mebli
Wiszewski Przemysław – prof. dr hab. hist., Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą  UWr.
Wyrzykowski Jerzy – prof. dr hab. – Katedra Turystyki i Rekreacji WSH

DOLNY  ŚLĄSK

        

Ambroszko Honorata – naucz. hist. w imieniu społeczności SP im. Henryka Pobożnego  Tomisław
Dec Jerzy – miłośnik historii, nauczyciel geografii, Boszków
Firszt Stanisław – były Dyr  M. Karkonoskiego,  Dyr Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze
Godyń Krzysztof – plastyk, Bractwo Rycerskie na Zamku Książ  Wałbrzych
Golcowie Lucyna i Jerzy – śpiewająca rodzinka, pasjonaci architektury krajobrazu  Marcinów
Gozdowski Julian – były pedagog, trener narc., inicjator i komandor Biegu Piastów Szklarska Poręba
Janus Jerzy – historyk sztuki, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Chojnowie
Jaworowska Violetta – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu
Jędrusik Ryszard – miłośnik sztuki, koncesjonowany antykwariusz, Szczawno Zdrój
Kamiński M.J. Bronisław – hist., muzeolog, regionalista, Nacz. red. i wyd. Almanachu Kudowskiego
Kmita Edward – artysta plastyk, grafik, były pedagog, Jerzmanice Zdrój
Kozerski Janusz – Wielki Mistrz Zakonu Obroża Psa Gończego, Lubin

Kuc Władysław – były pedagog i Dyrektor Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych Cieplice Śl. JG
Kurzydło Henryk – dr n. tech. wykładowca  akadem., pisarz – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Lubin
Maraszek Ryszard – dr ekonomii, były Wojewoda Legnicki  Lubin
Mazur Ryszard – artysta plastyk, mistrz rzem. art. KOWALSTWO ARTYSTWCZNE  Wojanów
Mojecki Marek – Marszałek Kapituły Rycerstwa Polskiego, „IZOGIPS” Ziemnice

Mosiołek Tomasz – żeglarz, podróżnik, miłośnik historii Jawor
Muła Arkadiusz – historyk sztuki, regionalista, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze
Strynkowski Łukasz – Fund. Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki  FOPiT GOBI  Legnickie Pole
Śródka Beata – pedagog i Dyrektor Gimnazjum Nr 1 im. Ks. Henryka Brodatego w  Trzebnicy
Szymczyk Maciej – dr. hab., Prof. nadzw. WSH we Wrocławiu, Dyr. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
Wiaderny Piotr – miłośnik historii, MENNICA SUDECKA Dzierżoniów
Ziemianin Małgorzata – historyk, Dyrektor Gim.im. Henryka Brodatego  Nowogród Bobrzański
Zwierko Jan – prawnik, Kanclerz PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
Żarnowiecki Andrzej – artysta plastyk, rzeźbiarz, pedagog   Radków – Nowy Dwór

POZOSTAŁE

           
 

Antoniewicz Marceli  – dr hab. Instytut Historii Akademii Jana Długosza Częstochowa
Cetwiński Marek – prof. dr hab. Instytut Historii Akademii Jana Długosza Częstochowa
Doening Krystyna – architekt, miłośnik historii i sztuki Kraków
Doening Piotr Krzysztof – architekt, miłośnik historii i sztuki Kraków
Dzierla Zygmunt – miłośnik sztuki, Stolarstwo Artystyczne „Dzierla i Syn”  Piaseczno
Grassmann Magdalena – dr n. med. Muzeum Hist. Med. i Farmacji Uni. Med. W Białymstoku
Hładkiewicz Wiesław – prof. Instytut Politologii-strategia rozwoju lokalnego – Uni. Zielonogórski
Hortyński  Zbigniew – architekt, Pracownia Architektoniczna Form Przestrzennych Kraków
Jujka Zbigniew – dziennikarz, rysownik satyryczny  Gdańsk
Ilciów  Adam –  dr nauk humanistycznych  Instytut Politologii – Uniwersytet Zielonogórski
Krajewska – Kułak Elżbieta – prof. dr hab. n. med. Uniwersytet  Medyczny w Białymstoku
Kułak Wojciech – prof. dr hab. lek. neurolog, rehab. med. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Maiński Dominik – dr historii, historyk sztuki – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Michta Jerzy – dr historii, heraldyk, publicysta  Wydawnictwo „HERB” Kielce
Niezabitowski Michał – historyk, dyr MHMK, Prezes Stow. Muzealników Polskich  Kraków
Osękowski Czesław – prof. dr hab., kolekcjoner malarstwa, były Rektor Uni. Zielonogórskiego
Rej Przemysław – Kurator „Muzeum Hymnu Narodowego” w Będominie
Rejmanowski Bartłomiej – historyk sztuki KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY Szczecin
Smalewski S. Jan  – pisarz, poeta, publicysta – wiceprezes słupskiego O. Zw. Lit. Pol. Gdańsk
Stencel Zbigniew – Pracownia Stol. Artystycznego  STENCEL – MEBLE GDAŃSKIE  Wejherowo
Tokajuk Jerzy – dr inż. arch., Prezes zarządu TUP, Kanclerz Uniwersytetu Med. w Białymstoku
Znamirowski Alfred – heraldyk, dziennikarz, ilustrator, publicysta Inst. Herald.-Weksylolog. Górki Wielkie

 

Legnica, 17 lutego 2017
Zebrał i opracował: Henryk Kułak – inicjator


Nasze Stowarzyszenie serdecznie dziękuje wszystkim, którzy z zainteresowaniem odnieśli się do idei powołania Muzeum na Zamku Piastowskim w Legnicy. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do tych osób, które wsparły nas finansowo, swoimi uwagami i doradztwem. Życzliwość coraz to większej rzeszy osób i instytucji utrzymuje nas w przekonaniu o słuszności tego tak ważnego dla dziedzictwa naszego miasta i regionu przedsięwzięcia.