W przestrzeni wystawienniczej Zamku zawarty jest duży potencjał dla działań ogólnie określonych jako „związane z kulturą”.


Przy spełnieniu warunków bezpieczeństwa /fizycznego, konserwatorskiego…./ możliwe jest pozyskiwanie przez przyszłe Muzeum na Zamku eksponatów pochodzących z naszego miasta i regionu. Mogłyby one znaleźć tu najwłaściwsze miejsce swej prezentacji w formie stałych ekspozycji oraz wystaw czasowych / także użyczone lub jako depozyty z innych muzeów i prywatnych kolekcji /.


ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE


Przedmioty z brązu i gliny odkryte przez archeologów na jednym z najbogatszych cmentarzysk z epoki brązu na ziemiach polskich, znajdującym się w okolicach miejscowości Dunino k. Legnicy. Ich pochodzenie datuje się na okres między 3300 a 2800 lat temu.

     
     

ŹRÓDÓŁA:
http://regionfan.pl/legnicaregion-skarby-na-budowie-trasy-s3-live/


 ZBIORY PRYWATNYCH KOLEKCJONERÓW


    
Broń, dokumenty, wyroby medalierskie, monety, wyroby sztuki brązowniczej i użytkowej,  wydawnictwa, ryciny, karty pocztowe, historyczne fotografie.


 REPLIKI BRONI I ZBROI RYCERSKICH

       
Od lewej:1, 2. Zbroja Husarska Stanisława Skórkowskiego I poł. XVII w Oryginalna zbroja znajduje się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. 3. Hełm Ottomański XV w. 4. Hełm niemiecki typu Armet początek XVI wieku.
5. Hełm typu psi pysk oryginał znajduje się w muzeum na zamku Churburg koniec XIV wieku


SZTUKA WSPÓŁCZESNA W ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU PIASTOWSKIM W LEGNICY


        

Muzeum w Zamku Piastowskim (MwZP) z założenia miałoby przekrojowo prezentować historyczno-artystyczne dzieje miasta i okolic począwszy od starożytności, a na współczesności skończywszy. Oznacza to między innymi, że w Muzeum nie może zabraknąć ekspozycji dzieł sztuk plastycznych, zarówno dawnych – przedwojennych, jak i najnowszych – powojennych. Źródłem eksponatów dla takiej stałej ekspozycji mogłyby być zbiory miejscowego Muzeum Miedzi (dzieła sprzed II Wojny Światowej i powojenne) oraz legnickiej Galerii Sztuki (dzieła sztuki powojennej). Zbiory galeryjne liczą ponad 600 eksponatów z okresu 1950 – 2017, z których około dwustu mogłoby być przedmiotem selekcji z przeznaczeniem na stałą czy czasowo długoletnią ekspozycję. W galeryjnej kolekcji dzieł sztuki reprezentowani są wszyscy przedstawiciele powojennego środowiska artystycznego Legnicy, zarówno ci związani z Legnicą z urodzenia lub na stałe osiedleni, jak i ci, którzy mieszkali i tworzyli w mieście przez pewien określony, dłuższy lub krótszy, czas.

Dla legnickiej sztuki współczesnej Zamek jest miejscem szczególnie ważnym i historycznie symbolicznym: to tutaj zawiązała się grupa artystyczna pn. ZAMEK, która w 1969 r. zapoczątkowała publiczne, profesjonalne pokazy sztuki w mieście. Za wcześnie jest pisać teraz szczegółowo o kształcie przyszłej ekspozycji muzealnej, ale nie ulega wątpliwości, że działalność tej grupy winna znaleźć na niej adekwatną reprezentację i egzemplifikację.  ………. czytaj więcej